aktualizováno: 11.04.2021 20:54:38

AANETdružstvo

Speciality-kuriozity-knihy pro sběratele

Řazení podle: 

68 000,-
(id:A-VELISLAVOVA BIBLE)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ARCHA 90 - VELISLAVOVA BIBLE vydalo nakladatelství Archa 90

Vyjmečná příležitost. Nabízím faksimili středověké knihy. Vydané v roce 2007.
V roce 2007 vydalo nakladatelství Archa 90 v nákladu 300 výtisků faksimili Velislavovy bible,(nabízená kniha je z prvních vydání a tudíž není na ručním papíru)

O knize
Obrazový rukopis - nejobsáhlejší ve středověké střední Evropě - vznikl kolem poloviny 14. století z podnětu kanovníka Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. To se zdá svědčit o tom, že byl příslušníkem duchovního stavu, třebaže na obrázku nemá tonzuru a jeho oděv je spíše světský. S největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jména, notářem krále Jana Lucemburského a pozdějším notářem a pronotářem, jakož i diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve světské, laické dílně vykazující známky standardního a stabilního provozu.

Velislavova bible není ani tzv. biblí chudých (biblia pauperum), typem vzniklým až v pozdější době a ustáleným v počtu třiceti až čtyřiceti takřka vždy se opakujících obrazů, ani plně ilustrovanou biblí postihující celý biblický text. Jejím obsahem jsou biblické knihy Genesis (1r-52v), Exodus (53r-88v), Daniel (89r-108r), Soudců (108v-115r), Judit (115v-130r), cyklus o Antikristovi (130v-135v), christologický cyklus (136r-149r), Apokalypsa (153r-168v), Skutky apoštolské (169r-179v) a navíc cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile (180r-188r). Porůznu se v druhé polovině knihy vyskytují i některé další jednotlivé obrazy. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obrazů je podána zároveň s popisky, a že se příležitostně objevují i napsaná jména postav, lze rukopis považovat za středověký komiks. V malířském rukopisu se projevují některé romantizující prvky, zároveň však jisté náznaky pozdějšího vývoje ústícího v tzv. krásném slohu.

Důležitá je právě osoba objednavatele - Velislava - a její myšlenkový svět. Ačkoli Velislava nelze ztotožňovat s inventorem, tj. osobou, která byla autorem scénáře pro konkrétní malířské provedení cyklu, objednavatel zajisté určoval jeho stěžejní ideu.

Ta je nejenom historická (biblické knihy Genesis, Exodus, Soudců či Skutky apoštolské), ale do značné míry historiosofická či historicko-teologická (cyklus o Antikristovi, christologický cyklus, Apokalypsa), přičemž na tomto pozadí vystupují české dějiny (cyklus o sv. Václavu a sv. Ludmile s velkomoravskými aluzemi, tj. s obrazy z legendy sv. Klimenta). Jde tedy o zapojení českých dějin jednak do procesu dějin spásy, jednak do kontextu translatio regni, tj. přenesení království z Moravy do Čech. Velislavovo myšlení bylo tedy do značné míry historizující v univerzálním smyslu stejně tak jako myšlení biskupa Jana IV. z Dražic (byl nazván gentis Bohemicae fidelis zelator ac indefessus propagator) i samého Karla IV. Jinak řečeno, základní Velislavovou ideou byla snaha o evropskou, tj. univerzální velikost. Ideje skryté ve Velislavově bibli jsou plodným protějškem idejí obsažených v Pařížském zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila.

68 000,-
(id:VELISLAVOVA BIBLE)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

VELISLAVOVA BIBLE vydalo nakladatelství Archa 90

VELISLAVOVA BIBLE vydalo nakladatelství Archa 90
(VELISLAI BIBLIA PICTA)
Vyjmečná příležitost. Nabízím faksimili středověké knihy. Vydané v roce 2007.
V roce 2007 vydalo nakladatelství Archa 90 v nákladu 300 výtisků faksimili Velislavovy bible,(nabízená kniha je z prvních vydání a tudíž není na ručním papíru)

98,-
(id:L20025)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Slovo na cestu-Bible s poznámkami

Slovo na cestu-Bible s poznámkami.
Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu.
Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel.
Revidovaný text Nového zákona vyšel v roce 2000. Překlad Starého zákona vycházel postupně v edici Průvodce životem spolu s výkladovými poznámkami k biblickému textu. Překlad celé Bible v jednom svazku vychází až nyní v nové moderní grafické úpravě včetně světově proslulých ilustrací od Annie Vallottonové. ...Poznámky ke Slovu na cestu jsou specifické tím, že kladou důraz na praktický život křesťanů, nejen na popis dějinného pozadí a výklad pojmů. Doplňují tak čtivý a srozumitelný překlad, jehož smyslem je převést do současné češtiny výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené.

428,-
(id:3ds max 6 Bible)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

3ds max 6 Bible. Kelly L. Murdock

3ds max 6 Bible. Kelly L. Murdock. 3ds max 6 Bible 3ds Max 8 Bible
Publisher: Wiley | ISBN: 0764557637 0471786187 | edition 2004 2006 | File type: PDF | 1297 1297 pages | 109 mb
Spark your creativity with the world's most popular animation software and the detailed instruction in this power-packed book from an industry expert. If you're new to 3ds Max, jump right in with a Quick Start program that will have you modeling and rendering a complete image your first day. Experienced users, discover exciting new Max 8 features such as a new module for hair and fur, a new cloth system, and much more. This comprehensive book covers every feature, and it's loaded with professional techniques and full color examples to inspire you

110,-
(id:Malá bible )
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Malá bible výbor hlavních mist z knih písma svatého

Malá bible výbor hlavních mist z knih písma svatého.
Vydáno 1961. Stran 880.
Dobrý stav.

49,-
(id:Chc0022)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

Co Bible doopravdy říká? od kolektiv autorů

Co Bible doopravdy říká? od kolektiv autorů.
Díky této studijní pomůcce můžete zjistit, co Bible říká o různých námětech, například o tom, proč trpíme, co se děje při smrti, jak mít šťastnou rodinu a podobně.
Vydáno 2009. Stran 224.
Velmi dobrý stav.

69,-
(id:19db0020)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Má Bible pravdu? od Heinrich Fuchsz

Má Bible pravdu? od Heinrich Fuchsz
Vydáno 1950. Stran 200
Dobrý stav.

220,-
(id:Velikost obuvi 24-25)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

Snížek Hlezenní banáž, neoprenový návlek 104A

Snížek Hlezenní banáž ortéza 104A Velikost M. Velikost obuvi 24-25cm Levá.
hlezenní ortéza Snížek 104A, vysoký tepelně izolační účinek, částečná fixace, prevence při sportu.

568,-
(id:Punčochy Struva 3)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Punčochy Struva 23

Punčochy Struva 23
Antitrombotické punčochy. Profylaxe pre-, intra- a postoperačních trombóz imobilních i chodících pacientů. Dále při tromboflebitidě, po operaci varixů, v gynekologii a porodnictví.

410,-
(id:AG se stehenní s kra)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

Punčochy Maxis mikro AG se stehenní s krakou.

Charakteristika
•odlišnost nových Maxis MICRO od jiných kompresivních punčoch spočívá v micro efektu (zcela zvláštní způsob výroby při kterém jsou veškerá vlákna lycry opletena a tudíž nepůjdou do přímého styku s kůží)
•micro efekt minimalizuje riziko podráždění na minimum
•punčochy jsou vhodné i pro citlivou pokožku
•podporuje cirkulaci krve v nohou a úspěšně tak napomáhá při léčbě křečových žil
•slouží jako prevence vzniku křečových žil při únavě a dlouhodobé zátěži nohou
•rozhodující přednosti - příjemný pocit na kůži, hedvábně měkký omak, komfortní pocit tepla, dobrá prodyšnost, optimální transportní cesta vlhkosti od těla

Fakta
•tvorba křečových žil je způsobena genetickými předpoklady
•na samém počátku vniku křečových žil je vrozená slabost žilních stěn
•k rozvoji křečových žil - varixů ve velké míře přispívá volba povolání, dlouho trvající práce v sedě či ve stoje, nošení těžkých břemen, těhotenství, nepříznivě může působit i používání léků s ženskými hormony
•velkou roli ve zniku křečových žil hraje prevence
•vhodnou kompresivní terapií, zvláště pak v počátku, lze tvorbu varixů úspěšně zbrzdit
•při odstraňování křečových žil operací, nebo sklerotizací (injekční léčbou) jsou kompresivní výrobky neodmyslitelnou součástí léčby, protože zbavují pacienty otoků zmírňují bolest a zaručuji trvalý efekt výkonu
•tvorbu křečových žil neberte pouze jako kosmetickou vadu a zavčas navštivte svého lékaře
•řešte problém, dokud je snadno řešitelný a tvorba křečových žil je v samém počátku

Složení

45% Elastan,55% Polyamid.

Poznámka
Výrobky MAXIS mají klinicky odzkoušený gradient sestupu tlaku směrem vzhůru, vyvíjí tak největší tlak v kotníku, který se postupně směrem vzhůru snižuje. Zvýšený tlak v bodu dotyku příznivě ovlivňuje prokrvení postiženého místa. MAXIS svými technologickými parametry splňují nejvyšší požadavky na prevenci a léčbu žilních onemocnění.
Zdravotní výrobky MAXIS jsou vyráběny ve třech kompresních třídách, v mezinárodně uznávané velikostní soustavě a druhovém provedení. Léčebné účinky výrobků MAXIS jsou závislé na správné volbě velikosti a vhodné kompresní třídě.

690,-
(id:Pás kýlní Inguin 1)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Pás kýlní tříselný jednostranný Inguin

Pás kýlní tříselný jednostranný Inguin
Užití
Používá se po chirurgických zákrocích, při kýlách, jako opora ochablého svalstva a vazů, opora krční páteře apod. Lze však použit také preventivně, např. proti rozvinutí pooperační kýly nebo jako bandáž.
Velikostní tabulka
obdvod pasu pravý vel. 1 - 70 - 80 cm
L 2 80 - 90 cm
L 3 90 - 100 cm
L 5 110 - 120 cm
L 6 120 - 130 cm
L 7 130 - 140 cm

Pravý 1 70 - 80 cm
P 2 80 - 90 cm
P 3 90 - 100 cm
P 4 100 - 110 cm
P 5 110 - 120 cm
P 6 120 - 130 cm
P 7 130 - 140 cm

49,-
(id:X50025)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Existence Dušana Rouse. - Viktor a drak.- Etiopská legenda. - Peklíčko. - Drak nebo Pavel. - Dohra od Přemysl Rut

Existence Dušana Rouse. - Viktor a drak.- Etiopská legenda. - Peklíčko. - Drak nebo Pavel. - Dohra od Přemysl Rut.
Šest rozhlasových her řazených v knize chronologicky podle svého vzniku. Všechny byly uvedeny na stanici Vltava ČRo 3.
Vydáno 1998. Stran 170. Velmi dobrý stav. Malý formát.

649,-
(id:OR 6B. Velikost XL)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Ortéza hlezenního kloubu pevná léčebná – II. OR 6B

Ortéza hlezenního kloubu pevná léčebná – II. OR 6B. Velikost XL 28 - 31cm.
Ortéza se dvěma postranními dlahami a jednou dlažkou v zadní části, jež společně zajišťují dostatečnou fixaci kloubu u uvedených indikací. Je vyrobena ze dvou textilních dílů, za pomoci suchých zipů lze individuálně přizpůsobit objemu končetiny dané velikosti. Ortéza eliminuje negativa vznikající při použití klasických fixačních materiálů a je vhodná i při použití volnější obuvi.
Indikace:
Ortopedie, traumatologie, chirurgie, neurologie, rehabilitace

zhmoždění hlezna


lehčí distorze hlezna


tendovaginitidy a algické sy Achillovy šlachy


fixace hlezna po jednodušších operačních výkonech a poraněních v této


oblasti

983,-
(id:SNÍŽEK 0100J XXL 106)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

Bederní pás Elasta Prima SNÍŽEK 0100J

Bederní pás Elasta Prima SNÍŽEK 0100J.
Popis výrobku: je vyroben z elastického, vysoce prodyšného materiálu se stahujícím, stabilizačním a tepelně izolačním efektem na bederní a hrudní páteř. Čtyři dorzální plastové výztužné dlahy. Přilnavost k páteři zvyšuje elastický tah. Výška vzadu 30 cm. Zádová tepelná a změkčující vložka, pás poskytuje vynikající podporu a komfort při nošení.

Funkčnost: používá se při akutních vertebrogeních a lumboischiatických syndromech, traumatických a potraumatických stavech, při pooperačních stavech bederní a dolní hrudní páteře, léčbě deformit páteře a stavů osteoporózy, instability typu spondylolistézy a svalových disbalancí.

Velikosti: měří se obvod v pase. Provedení dámské nebo pánské se liší tvarem pásu.
XXL 106-115cm

198,-
(id:Vložky 1 polovložky)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 3)

Vložky do obuvi-srdíčka-polovložky-vložky-podpatěnky

Vložky do obuvi, Dia Form, Respektují tvar podélné a příčné klenby nožní

124,-
 -20%
99,-
(id:Punč. L)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 4)

Punčochové kalhoty Vital Promax 70 den

Punčochové kalhoty Vital Promax 70 den, více viz. foto
Barva hnědá

140,-
 -20%
112,-
(id:Těhotenské L)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 4)

Těhotenské punčochové kalhoty Vital Promax 70 den

Těhotenské punčochové kalhoty Vital Promax 70 den, více viz. foto
Barva hnědá

89,-
(id:a000112)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Slovník francouzko-český a česko-francouzký od Duben-Pover-Stehlík

Slovník francouzko-český a česko-francouzký od Duben-Pover-Stehlík.
Vydáno nezjištěno. Stran 410.
Dobrý stav.

659,-
(id:ankle dynamic s)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

EPX Ankle dynamic - Kompresní bandáž hlezenního kloubu s funkčními prvky

epX Ankle Dynamic je bandáž hlezenního kloubu s podpůrným páskem ušitým do anatomického tvaru. Bandáž hlezenního kloubu poskytuje oporu hornímu hlezennímu kloubu a odlehčuje jej při distorzích a kontuzích při použití po operaci a v rehabilitaci. Kromě toho se používá při nestabilitě vazů i proti otokům při aktivní artróze a artritidě a při tendopatii a v prevenci úrazů.

319,-
(id:Quadri active M)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Epx Quadri active - Kompresní bandáž pro stehenní svalstvo

Epx Quadri active - Kompresní bandáž pro stehenní svalstvo
Bolesti, způsobené například prasklými svalovými vlákny na stehně, vyžadují adekvátní ošetření. epX Quadri Active kompresní bandáž zahřívá a odlehčuje stehno. Kromě toho se používá k prevenci svalových zranění stehna i při natržení a natažení svalových vláken nebo přetržení svazků svalových vláken.

95,-
(id:Podpatěnka Asyme.1)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Podpatěnka asymetrická S+V PN 47

Vyrovnání osového postavení dolní končetiny.
Pro správný anatomický tvar nohy je velmi důležité postavení patní kosti vzhledem k ose dolní končetiny. Správné postavení patní kosti je takové, kdy její osa je kolmo k podložce. Toto postavení zajišťuje rovnoměrně napětí svalů nohy, správné uspořádání klenby nožní a brání přetížení jednotlivých oblouků klenby. Podpatěnka asymetrická je vyrobena ze šlehaného latexu, který je zárukou odolnosti vůči deformačním vlivům. Povrch podpatěnky je překryt měkkou jehněčí usní. Jeden pár podpatěnek lze vhodnou aplikací použit pro vbočené i vybočené vychýlení osy dolní končetiny. Kvalitní samolepicí fólie zajistí podpatěnku proti posunu.

566,-
(id:Maxis Cotton A-G)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Punčochy Maxis Cotton A-G se stehenním lemem vel 1. dlouhá. AG 20-22 (54-57/74-83) světlá.

Punčochy Maxis Cotton A-G se stehenním lemem vel 1. dlouhá. AG 20-22 (54-57/74-83) světlá.

450,-
(id:Strakova akademie-Kr)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Strakova akademie-Kramářova vila-Lichtenštejnský palác-Hrzánský palác od Herbert Slavík

Strakova akademie-Kramářova vila-Lichtenštejnský palác-Hrzánský palác od Herbert Slavík
Počet stran: 260 Rok vydání: 2008 Vazba: Tvrdá
Stav: Nová. Nečtená kniha. Velký formát.

158,-
(id:Světová revoluce )
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Světová revoluce -- Za války a ve válce 1914-1918

Světová revoluce -- Za války a ve válce 1914-1919 Kniha vydána 1925. Stran 650.
Světová revoluce je poslední velkým spisem T. G. Masaryka a v jistém smyslu bilancí jeho celoživotních ideově politických východisek, postojů a snah. Podává memoárové svědectví o autorově činnosti v čele československého zahraničního odboje za první světové války, o peripetiích zápasu za samostatnou Československou republiku, ale obsahuje i jeho dějinně filosofické, politologické a státovědecké úvahy o charakteru světové války a historických změn, které způsobila, o myšlenkových a politických koncepcích, jež se v ní střetly, o poválečném uspořádání světa i o ideji a poslání nově vzniklého československého státu. Masaryk zaznamenává podstatné události a děje, jichž se aktivně účastnil, a vedle vlastní role se snaží hodnotit i úlohu dalších odbojových protagonistů. Válku analyzuje jako boj demokracie s teokracií, státotvorné ideje národního sebeurčení s aristokraticko-dynastickým pojetím státu, zabývá se rozdílem mezi válkou útočnou a obrannou, zamýšlí se nad zásadami mírových vztahů mezi státy, nad mravní převýchovou národů i různými národními kulturami a jejich kriterii lidství. Formuluje též základy československé státní filosofie a v závěrečném oddíle knihy vykládá a objasňuje svoji koncepci demokracie a humanity.

362,-
 -79%
75,-
(id:CNG-DS03)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 400)

DSL 4-v-1 stylus bundle pack CNG-DS03

CNG-DS03 je svazek balíček se čtyřmi náhradní stylusy. Mají dlouhou životnost nátěru a jsou ideální pro přesné hry. Každý stylus dokonale zapadá do pera slotu Nintendo DS Lite ™. Sada nabízí čtyři různé barvy (černá, stříbrná, bílá a růžová), aby vyhovoval vaší náladě.

290,-
(id:OR26 Pravá. M)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Ortéza zápěstí OR26

Ortéza zápěstí OR26 Pravá. Velikost M 16-18cm§

189,-
(id:OR 10A.Pravá. L)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

Ortéza palce s dlahou OR 10A

Ortéza palce s dlahou OR 10A.Pravá. Velikost L 18-20cm.
Ortéza s kovovou vyjímatelnou dlahou zajišťuje dobrou fixaci palce při uvedených indikacích. Vyrábí se v provedení zvlášť pro pravou a levou ruku.
Indikace:
Ortopedie, traumatologie, chirurgie, neurologie, rehabilitace
zhmoždění palce ruky
stavy po zlomeninách palce ruky
distorze v MCP kloubu a IP kloubu palce
fixace po operacích palce

279,-
(id:OR27 Levá, XL)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Ortéza zápěstí s fixací palce - OR27

Ortéza zápěstí s fixací palce - OR27 Levá, Velikost XL 20 - 22 cm
Jedná se o pomůcku k fixaci zápěstí a přídavné fixaci palce. Pomůcka je zhotovena z pružného materiálu se savou vrstvou uvnitř. Na vnitřní straně předloktí a zápěstí je duralová dlaha, která je vyjímatelná a tvarovatelná. Stejně tak je duralová dlaha na radiální straně předloktí s prodloužením na palec. Základní skelet je individuelně anatomicky přizpůsobitelný. V níže uvedených indikacích vykazuje pomůcka dostatečnou pevnost i stabilitu. U chronických stavů prokazuje ortéza i dostatečnou životnost.

Velikost
S M L
Obvod zápěstí [cm]
14 - 16 16 - 18 18 - 20
Indikace: distorse IP, MCP kloubu palce ruky všech stupňů, infekce kostí a měkkých tkání v oblasti zápěstí s nutností fixace palce, instability palce ruky akutní i chronické, stavy po operacích palce ruky, stavy po sundání sádrové fixace palce ruky k doléčení, nedislokované stabilní zlomeniny palce ruky, doléčení zlomeniny člunkové kosti zápěstí.

920,-
(id:OR 3A Velikost L)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

Ortéza kolenního kloubu pevná přímá OR 3A

Ortéza kolene pevná přímá OR 3A Velikost L 175 - 185 cm.
Tento typ ortézy nahrazuje sádrovou fixaci bérce, kolene a distální části stehna. Fixace je v extenzi kolenního kloubu. Uvedený typ je vyroben z textilního materiálu sendvičového typu. Tři duralové dlahy pevně zasazené v textilní části ortézy zaručují pevnost a stabilitu výrobku. Ortéza je složena ze tří textilních dílů, které jsou podélně spojeny suchými zipy. Po odepnutí bočních částí lze snadno regulovat objem ortézy individuálně dle objemu končetiny pacienta.

Použítí:

•akutní ošetření při konzervativním léčení poranění vazů postranních i zkřížených
•nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu
•pooperační ošetření při léčení výše uvedených stavů

109,-
(id:OR 41 Velikost M)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Bandáž lýtková OR 41

Bandáž lýtková OR 41 Velikost M 35 - 37 cm
Bandáž je tvořena trubkovitým návlekem nálevkovitého tvaru. Jedná se vlastně o návlek na lýtko, který svým tvarem kopíruje tvar lýtka. Šev je umístěn v dorsální oblasti. Pro lepší přilnutí k tělu jsou na vnitřní straně bandáže silikonové pásky.

Použítí:

•zhmoždění lýtka všech stupňů
•entezopatie v oblasti lýtka
•stavy po zhojených zlomeninách v oblasti bérce
•po operacích na svalech lýtka včetně Achillovy šlachy
•po rupturách svalů lýtka