aktualizováno: 27.06.2024 20:27:36

AANETdružstvo

Speciality-kuriozity-knihy pro sběratele

Řazení podle: 
celkem 9 položek

68 000,-
(id:A-VELISLAVOVA BIBLE)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ARCHA 90 - VELISLAVOVA BIBLE vydalo nakladatelství Archa 90

Vyjmečná příležitost. Nabízím faksimili středověké knihy. Vydané v roce 2007.
V roce 2007 vydalo nakladatelství Archa 90 v nákladu 300 výtisků faksimili Velislavovy bible,(nabízená kniha je z prvních vydání a tudíž není na ručním papíru)

O knize
Obrazový rukopis - nejobsáhlejší ve středověké střední Evropě - vznikl kolem poloviny 14. století z podnětu kanovníka Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. To se zdá svědčit o tom, že byl příslušníkem duchovního stavu, třebaže na obrázku nemá tonzuru a jeho oděv je spíše světský. S největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jména, notářem krále Jana Lucemburského a pozdějším notářem a pronotářem, jakož i diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve světské, laické dílně vykazující známky standardního a stabilního provozu.

Velislavova bible není ani tzv. biblí chudých (biblia pauperum), typem vzniklým až v pozdější době a ustáleným v počtu třiceti až čtyřiceti takřka vždy se opakujících obrazů, ani plně ilustrovanou biblí postihující celý biblický text. Jejím obsahem jsou biblické knihy Genesis (1r-52v), Exodus (53r-88v), Daniel (89r-108r), Soudců (108v-115r), Judit (115v-130r), cyklus o Antikristovi (130v-135v), christologický cyklus (136r-149r), Apokalypsa (153r-168v), Skutky apoštolské (169r-179v) a navíc cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile (180r-188r). Porůznu se v druhé polovině knihy vyskytují i některé další jednotlivé obrazy. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obrazů je podána zároveň s popisky, a že se příležitostně objevují i napsaná jména postav, lze rukopis považovat za středověký komiks. V malířském rukopisu se projevují některé romantizující prvky, zároveň však jisté náznaky pozdějšího vývoje ústícího v tzv. krásném slohu.

Důležitá je právě osoba objednavatele - Velislava - a její myšlenkový svět. Ačkoli Velislava nelze ztotožňovat s inventorem, tj. osobou, která byla autorem scénáře pro konkrétní malířské provedení cyklu, objednavatel zajisté určoval jeho stěžejní ideu.

Ta je nejenom historická (biblické knihy Genesis, Exodus, Soudců či Skutky apoštolské), ale do značné míry historiosofická či historicko-teologická (cyklus o Antikristovi, christologický cyklus, Apokalypsa), přičemž na tomto pozadí vystupují české dějiny (cyklus o sv. Václavu a sv. Ludmile s velkomoravskými aluzemi, tj. s obrazy z legendy sv. Klimenta). Jde tedy o zapojení českých dějin jednak do procesu dějin spásy, jednak do kontextu translatio regni, tj. přenesení království z Moravy do Čech. Velislavovo myšlení bylo tedy do značné míry historizující v univerzálním smyslu stejně tak jako myšlení biskupa Jana IV. z Dražic (byl nazván gentis Bohemicae fidelis zelator ac indefessus propagator) i samého Karla IV. Jinak řečeno, základní Velislavovou ideou byla snaha o evropskou, tj. univerzální velikost. Ideje skryté ve Velislavově bibli jsou plodným protějškem idejí obsažených v Pařížském zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila.

68 000,-
(id:VELISLAVOVA BIBLE)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 2)

VELISLAVOVA BIBLE vydalo nakladatelství Archa 90

VELISLAVOVA BIBLE vydalo nakladatelství Archa 90
(VELISLAI BIBLIA PICTA)
Vyjmečná příležitost. Nabízím faksimili středověké knihy. Vydané v roce 2007.
V roce 2007 vydalo nakladatelství Archa 90 v nákladu 300 výtisků faksimili Velislavovy bible,(nabízená kniha je z prvních vydání a tudíž není na ručním papíru)

428,-
(id:3ds max 6 Bible)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

3ds max 6 Bible. Kelly L. Murdock

3ds max 6 Bible. Kelly L. Murdock. 3ds max 6 Bible 3ds Max 8 Bible
Publisher: Wiley | ISBN: 0764557637 0471786187 | edition 2004 2006 | File type: PDF | 1297 1297 pages | 109 mb
Spark your creativity with the world's most popular animation software and the detailed instruction in this power-packed book from an industry expert. If you're new to 3ds Max, jump right in with a Quick Start program that will have you modeling and rendering a complete image your first day. Experienced users, discover exciting new Max 8 features such as a new module for hair and fur, a new cloth system, and much more. This comprehensive book covers every feature, and it's loaded with professional techniques and full color examples to inspire you

110,-
(id:Malá bible )
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Malá bible výbor hlavních mist z knih písma svatého

Malá bible výbor hlavních mist z knih písma svatého.
Vydáno 1961. Stran 880.
Dobrý stav.

69,-
(id:19db0020)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Má Bible pravdu? od Heinrich Fuchsz

Má Bible pravdu? od Heinrich Fuchsz
Vydáno 1950. Stran 200
Dobrý stav.

349,-
(id:A60041)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Ilustrovaná bible od neznámý, neuveden

Ilustrovaná bible od neznámý, neuveden.
Ilustrovaná Bible pro děti. Na stránkách ilustrované Bible znovu ožívá Adam a Eva, Kain a Ábel, Samson a Dalila, David a Goliáš, Josef a Marie, Jan Křtitel, Ježíš Kristus a jeho učedníci. Jejich nezapomenutelné příběhy ukazují cestu k moudrosti, k lásce a poznání nejen dětským čtenářům, ale zůstávají i trvalým zdrojem poučení pro celou rodinu.
Vydáno 2009. Stran 310.
Nová, nečtená kniha.

269,-
(id:B100036)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

Ilustrovaná bible pro mládež od Josef E. Krause & Samuel Terrien

Ilustrovaná bible pro mládež od Josef E. Krause & Samuel Terrien.
České vydání biblických příběhů (bohužel v knize není zmíněn překladatel), původní vydání - Zagreb : Krščanska sadašnjost v roce 1982..
Vydáno 1991. Stran 518.
Dobrý stav Velký formát.

349,-
(id:B100015)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Bible - Písmo svaté Starého a Nového zákona od neznámý - neuveden

Bible - Písmo svaté Starého a Nového zákona od neznámý - neuveden.
Vydáno 1985. Stran 1150.
Velmi dobrý stav.

69,-
(id:Náboýztt)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Bible - Nový zákon od neznámý - neuveden

Bible - Nový zákon od neznámý - neuveden.
Vydáno 1999.
Velmi dobrý stav.