aktualizováno: 19.11.2019 22:48:07

AANETdružstvo

Poezie

Řazení podle: 

45,-
(id:K5e0012)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

A co básník od * antologie

A co básník od * antologie.
Antologie české poesie 20. století.
Uspořádali Karel Šiktanc, Jiří Šotola, Jiří Brabec.
Vydáno 1963. stran 367.
Dobrý stav. Bez přebalu.

29,-
(id:4377)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Absurdita mechanismu od Dittmar Chmelař

Absurdita mechanismu od Dittmar Chmelař.
Erotická poezie, poezie všedního dne, Z filozofického slovníku androida Leonarda. Literární prvotina z pera vědce, esejisty, popularizátora vědy a autora "hříšné" poezie.
Vydáno 1998. Stran 65.
Velmi dobrý stav.

49,-
(id:O2b Almanach 2004 N)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Almanach 2004 Nová, nečtená kniha.

Almanach 2004.
Vydáno 2005. Stran 99.
Nová, nečtená kniha.. Poezie.

69,-
(id:Alšova vlast od Ladi)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Alšova vlast od Ladislav Stehlík

Alšova vlast od Ladislav Stehlík.
Verše a Alšovy lunety.
Vydáno 1953. Stran 37.
Dobrý stav. Bez přebalu. Natržený rožek. Velký formát.

39,-
(id:300049)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Atomový požár nad Pacifikem od Kurt Herwarth Ball

Atomový požár nad Pacifikem od Kurt Herwarth Ball.
Román se odehrává v atomovém měště kdesi ve Spojených státech, v němž někteří z vědců ochotně přisluhují světovládným choutkám mocných přípravou využití atomové energie k válečným účelům, zatím co jiní, pokrokoví a nakonec zvítězivší, jsou si vědomi své odpovědnosti vůči lidstvu.
Vydáno 1959. Stran 227.
Dobrý stav.

69,-
(id:Kr50036)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Až do konce lásky od František Hrubín

Až do konce lásky od František Hrubín.
Výběr z článků a projevů o poezii a fotografiemi doprovázenou básnickou procházku po Holešovicích a na Štvanici.
Vydáno 1961. Stran 94.
Dobrý stav.

69,-
(id:V10029)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Až se ti zasteskne od Vítězslav Nezval

Až se ti zasteskne od Vítězslav Nezval.
Výbor z Nezvalovy milostné poezie.
Výbor těží nejenom z básnických sbírek, ale také z Nezvalových her (Milenci z kiosku, Manon Lescaut, Smrt v květnu...) Kniha je doplněna ilustracemi a doslovem.
Výbor uspořádal, ediční poznámku a doslov napsal Milan Blahynka.
Vydáno 1983. Stran 166.
Dobrý stav. Bez přebalu.

34,-
(id:5311)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Báseň o zemi od Oldřich Rafaj

Báseň o zemi od Oldřich Rafaj.
Vydáno 1985. Stran 76.
Dobrý stav.

75,-
(id:2085)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básně I od Jaroslav Vrchlický.

Básně I od Jaroslav Vrchlický.
Vydáno 1953. Stran 463.
Dobrý stav.

69,-
(id:1586)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básně od Jiří Wolker

Básně od Jiří Wolker.
Vydáno 1953. Stran 322.
Dobrý stav.

69,-
(id:0647)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básně od Jiří Wolker.

Básně od Jiří Wolker.
Vydáno 1952. Stran 227.
Dobrý stav.

75,-
(id:Arf0046)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básně od Karel Havlíček Borovský

Básně od Karel Havlíček Borovský.
V červenci roku 2006 si připomeneme 150. výročí předčasné smrti pětatřicetiletého Karla Havlíčka (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856), podle jeho rodiště a programově po vlastenecku zvaného Borovského. Kniha Básní shrnuje kompletní původní Havlíčkovo básnické dílo, od raných Epigramů, jejichž pozoruhodně křivohubé zrcadlo nic neztratilo ze ...
Vydáno 1956. Stran 157.
Dobrý stav.

69,-
(id:5326)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básně, balady a sonety věčného studenta Roberta Davida od Vítězslav Nezval

Básně, balady a sonety věčného studenta Roberta Davida od Vítězslav Nezval.
Kniha zahrnuje 3 svazky veršů, které vyšly v letech 1935-1938 bez uvedení autorova jména. V doslovu osvětluje básník historii vydání veršů i nutnost, která si vynutila zrození této knihy s uvedením stati o díle, kterou napsal do Rudého práva 1936 Julius Fučík.
Vydáno 1957. Stran 327.
Dobrý stav. Bez přebalu.

97,-
(id:a0002367)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnické dílo od Karel Havlíček Borovský

Básnické dílo od Karel Havlíček Borovský.
Výbor z díla K. H. Borovského zpracoval Jaromír Bělič, na ilustracích se podíleli Adolf Hoffmeister, Ota Janeček, Antonín Pelc, Zdeněk Seydl a Jiří Trnka.
Kniha obsahuje:
Epigramy
Tyrolské elegie
Král Lávra
Křest svatého Vladimíra
Smíšené básně
Z překladů
Vydáno 1950. Stran 237.
Dobrý stav.

65,-
(id:5000170)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1955 od Lumír Čivrný

Básnický almanach 1955 od Lumír Čivrný.
Vydáno 1956. Stran 257.
Dobrý stav.

69,-
(id:3739)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1956 od antologie

Básnický almanach 1956 od antologie.
Obsahuje básně např. od Hrubína, Seiferta, Aldy, Mikuláška, Kainara, Kundery, Hiršala nebo Kohouta. Uspořádal a předmluvu napsal Fr. Hrubín.
Vydáno 1956. Stran 303.
Dobrý stav.

49,-
(id:5000166)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1957 od Jan Noha

Básnický almanach 1957 od Jan Noha-
Z obsahu : Antonín Trýb, Eva Vrvchlická, Marie Pujmanová, V. nezval, F. Branislav, J. Alda a další.
Vydáno 1957. Stran 254.
Dobrý stav.

65,-
(id:0282)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1957 od Jan Noha

Básnický almanach 1957 od Jan Noha.
Z obsahu : Antonín Trýb, Eva Vrvchlická, Marie Pujmanová, V. nezval, F. Branislav, J. Alda a další.
Vydáno 1957. stran 260.
Dobrý stav. Bez přebalu.

65,-
(id:5000167)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1958 od František Branislav

Básnický almanach 1958 od František Branislav.
Až čtenář bude číst stránku za stránkou našeho Almanachu, bude naslouchat tolika různým hlasům. Setká se s myšlenkami a city, s pramenem žití i se vzpomínkou, s radostí i smutkem, vírou i snem-jak sám čtenář prožívá tuto bohatou škálu. V Básnickém almanachu, který uspořádal Fr. Branislav naleznete básně od různých autorů, na...
Vydáno 1958. Stran 254.
Dobrý stav.

54,-
(id:4609)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1958 od František Branislav

Básnický almanach 1958 od František Branislav.
Až čtenář bude číst stránku za stránkou našeho Almanachu, bude naslouchat tolika různým hlasům. Setká se s myšlenkami a city, s pramenem žití i se vzpomínkou, s radostí i smutkem, vírou i snem-jak sám čtenář prožívá tuto bohatou škálu. V Básnickém almanachu, který uspořádal Fr. Branislav naleznete básně od různých autorů, např.:...
Vydáno 1958. Stran 294. Dobrý stav.
Bez přebalu.

89,-
(id:4592)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1958 od František Branislav

Básnický almanach 1958 od František Branislav.
Až čtenář bude číst stránku za stránkou našeho Almanachu, bude naslouchat tolika různým hlasům. Setká se s myšlenkami a city, s pramenem žití i se vzpomínkou, s radostí i smutkem, vírou i snem-jak sám čtenář prožívá tuto bohatou škálu. V Básnickém almanachu, který uspořádal Fr. Branislav naleznete básně od různých autorů, např.:...
Vydáno 1958. Stran 294.
Dobrý stav.

69,-
(id:X20025)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický Almanach 1959

Básnický Almanach 1959.
Vydáno 1959. stran 245.
Dobrý stav. Bez přebalu.

69,-
(id:K5e0017)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1959 od Milan Kundera

Básnický almanach 1959 od Milan Kundera.
Poslední v řadě "Básnických almanachů" přináší 88 básní českých a slovenských autorů. Vedle známých jmen jsou tu zastoupeni i básníci nejmladší generace, kteří dosud knižně nepublikovali. Sborník je uveden básní V. Nezvala, napsanou těsně před smrtí a poznamenanou tušením blízkého konce. Kniha obsahuje básně tě...
Vydáno 1959. Stran 246.
Dobrý stav.

49,-
(id:3588)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach 1973 od antologie

Básnický almanach 1973 od antologie.
Sborník je připraven z nové tvorby básníků, spolupracovníků Klubu přátel poezie. Reprezentuje verše jedenačtyřiceti autorů, a to i těch, kteří nedávno zemřeli. Ze široké palety dnešní poezie a nejrůznějších poetik vybralipořadatelé ukázky, jež charakterizují naši poezii posledních let, poezii socialistické vlasti.
Vydáno 1973. Stran 230.
dobrý stav.

33,-
(id:1338)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básnický almanach ´74 od antologie

Básnický almanach ´74 od antologie.
Uvádí básně např. od Viléma Závady, Jiřího Taufera, Jana Pilaře, Aleny Vrbové, Ivana Skály, Eduarda Petišky, Miroslava Floriana, Václava Honse, Jiřího Žáčka aj.
Vydáno 1974. Stran 190.
Dobrý stav.

32,-
(id:1023)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Básníkovo jaro od Antonín Sova

Básníkovo jaro od Antonín Sova.
Podnázev: Verše z posledních let. Sbírka veršů, prvně vydaná r. 1921, má tři části. V první, nazvané Zázračný máj, vrací se básník srdcem do svého rodného kraje, oslavuje jaro v přírodě, ale i hmatá ruch světa, tvorbu a čin. Ve druhé části sbírky nazvané Pokojné výšiny zesiluje složka reflexivní a ztišení. V poslední části C...
Vydáno 1958. Stran 140.
Dobrý stav.

122,-
(id:2146)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Beru si slovo od Victor Hugo

Beru si slovo od Victor Hugo.
Poezie
Vydáno 1985.
Stran 521. Dobrý stav.

59,-
(id:k5d0021)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Česká poezie 19. století od antologie.

Česká poezie 19. století od antologie.
Vydáno 2004. Stran 350.
Velmi dobrý stav.

36,-
(id:5276)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Chryzantémy ze země zelených hor od antologie, Oldřich Vyhlídal

Chryzantémy ze země zelených hor od antologie, Oldřich Vyhlídal.
Tato kniha s poetickým a dlouhým názvem je dílem překladatele Oldřicha Vyhlídala, který básně vybral a přeložil ze dvou antologií starokorejské lyriky (vydaných v 19.století) a obsahuje básně v klasické korejské podobě sidžo od takřka 100 korejských autorů a anonymů z období od 15.století. Básně jsou krátké, z původní podoby převede...
Vydáno 1976. Stran 160.
Dobrý stav.

36,-
(id:0959)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

Chryzantémy ze země zelených hor od Oldřich Vyhlídal

Chryzantémy ze země zelených hor od Oldřich Vyhlídal.
Tato kniha s poetickým a dlouhým názvem je dílem překladatele Oldřicha Vyhlídala, který básně vybral a přeložil ze dvou antologií starokorejské lyriky (vydaných v 19.století) a obsahuje básně v klasické korejské podobě sidžo od takřka 100 korejských autorů a anonymů z období od 15.století. Básně jsou krátké, z původní podoby převede
Vydáno 1976. Stran 160.
dobrý stav.

TOPlist