aktualizováno: 27.06.2024 20:27:36

AANETdružstvo

Bilancování budování kapitalismu.

Co stihly vládní garnitury za 25 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR.

nVíte co to je ?

Je to černé a stojí to už delší dobu za dveřmi.

Naše růžová budoucnost.

 

Jak roste veřejná dluh České Repulliky? Více zde.

25 let je jedna generace člověka.

I pro naši novodobou historii je toto období rozhodující.

Protože již uplynulo více jak 25 let od státního převratu uskutečněného v r.1989 pod názvem „sametová revoluce“,  stojí se za to ohlédnout, co naši neschopní a všehoschopní stihli :

 

Rozprodat většinu strategických podniků jako jsou vodárny, rozvodny elektrické energie atd..

Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, hutě, strojírny, automobilky, cukrovary atd.) do rukou převážně zahraničních „investorů“, kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem.

Část národního majetku pomohli rozkrást.

 

Nenávratně zlikvidovat textilní a elektronický průmysl zaplevelením trhu asijským zbožím bez celních bariér.

Zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady.

Zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek, cukru a řadu dalších pro ČR tradičních oborů.

Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.

 

Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat, stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin, jako chmel a cukrovka a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty.

Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.

 

Rozkrást státní majetek, který byl staletí budován a shromažďován našimi předky.

Zanikly a zanikají různé firmy a banky, které měly ve světě staletou historii ( ČKD/ Kolben-Daněk, Poldi Kladno, Živnostenská banka, cukrovary, Vítkovice atd…….).

Neuvěřitelným způsobem se rozkradl náš zlatý poklad, který byl uložen ve státní bance.

 

-umělé vytvoření platební neschopnosti a prostředí pro tunelování (např. zrušen hospodářský zákoník a hlavně paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaplatit fakturu do čtrnáctí dní a to bezhotovostně !)

- záměrné zpožďování, nebo nevyplácení mezd zaměstnancům (Zrušeny paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaměstnavatele vyplatit zálohu na mzdu do čtrnáctí dní až tří týdnů v daném pracovním měsíci a do 14-tého následujícího měsíce vyplatit doplatek za odpracovaný měsíc. Na západ od nás se vyplácí mzda na konci každého odpracovaného týdne !!! Tak si banky a zaměstnavatelé mastí kapsy na úkor zaměstnanců .

 

Kvalitní ornou půdu likvidovat a na ní stavět sklady a montážní haly.

Likvidovat lesy a dřevo vyvážet do zahraničí.

 

Ze státu s vysokým rozvinutým průmyslem a zemědělstvím udělat montovnu.
Zlikvidovalo se učňovské školství, výzkum v jednotlivých továrnách a potlačila se nápaditost a tvořivý potenciál našich lidí.

Licence a patenty zmizely v zahraničí.

 

Umožnit aby se naše země stala smetištěm „rozvinutých krajin“ - dovoz odpadů, podřadných a znehodnocených potravin, zkaženého masa, zeleniny a ovoce.

Zamořit náš stát igelitem a různými plasty, místo bývalého skla a papírových pytlíků.

 

Vytunelovat velké množství bank, kampeliček a investičních fondů.

Tyto ztráty v bankách sanovat ze státního rozpočtu ve výši okolo 600 miliard Kč.

Zadlužit stát na několik generací částkou 1,5 bilionů Kč, gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji.

Dluh roste každou vteřinu o více než 6 000.- Kč.

 

Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček.

Dojit státní pokladnu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici nebo jejich rodinní příslušníci.

Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu.

Dopustit finanční oligarchii s diktátem   bank, které odírají klienty   formou   lichvářských úroků zejména hypo-  téčních úvěrů, nízkými úroky vkladů a   naopak zpoplatněním faktu, že jim   klient svěřil své peníze pro jejich   hospodaření. 

 

Dále omezit státní suverenitu.
Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, jejíž úředníci rozhodují o našich syrečcích, guláši, rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek atd..

 

Z Ústavy státu udělat účelový pamflet.
Neskutečným množstvím záměrně zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle.

Dosáhnout situace, že občané nevěří, že se dovolají svého práva. Dopustit nevymahatelnost práva.

Soudy, pokud nejsou zkorumpované, vedou deseti-tisíce sporů do ztracena.

 

V této státní džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší než má např. daleko větší Francie.

Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel. Permanentně hrát hru „Škatulata hejbejte se“, při které stále stejní lidé mění posty na různých ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit.

Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.

 

Zcela zvrátit morální hodno-tovou stupnici člověka. Nevěra, lež, prostituce, drogy, násilí, korupce, surovost, arogance  atd. legalizovat jako normální stav demokracie (viz.Direktiva Allana Dullese.).

Osobním příkladem velké části politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak poctivě vydělat peníze.

 

Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci a specialisté. !!!

Dopustit vyhazování milionů korun a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně, a nepřehledné-ho množství politických stran.

Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupou poradců a „lobistů“.

 

Vymítit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi.

Omezovat, překrucovat a zlikvidovat znalosti o historii vlastního národa, o činnosti významných osobností našich dějin.

Za hrdiny prohlásit pochybné mediální hvězdy, vlasti -zrádce, kriminálníky, defraudanty a záškodníky.

Zlikvidovat armádu pro obranu země a zrušením zá-chranných praporů rezignovat na úlohu armády, která účinně pomáhala za krizových situací a hrála významnou roli v systému ochrany obyvatel.

Ze společenství Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, „bránit“ naši vlast v Afgánistánu a jiných pro ČR „důležitých“ zemích.

 

Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je z části zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody.

Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách Cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin.

Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi svých bytů a domů, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech a za bílého dne a beztrestně páchají trestnou činnost. V  lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.

 

Naše země je v zahraničí  hodnocena jako země zlodějských taxikářů a kapsářů, a v žebříčku korupce zaujímáme mezi vyspělými státy nejhorší místa !

V naší zemi se zabydlily a jsou činné všechny možné mafie celého světa.

 

Bylo umožněno vzniku propojení soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů, s politiky a mafiemi.

Dosažení práva a rychlého soudu v této zemi je sci-fi ( např. katarský princ, kauza Kožený, Pitr, Krejčíř,

kauza VŠ v Plzni, fakulta právní & VŠ pro mafii.)

 

Nedořešit a zamést všechny velké kauzy např. Lehké topné oleje, Rumová aféra, konto ODS ve Švýcarsku, padáky a výškoměry v resortu ministerstva obrany, atd.

 

Aby díky prozíravé politice našich mocných se občan doma cítil jako cizinec.

Některé oblasti našeho státu jsou vykoupeny a zabydleny příslušníky jiných států a jinými národnostmi nebo problémovými etnikami viz.Teplice, Karlové Vary, některé vesnice v Krkonoších, části měst, obcí atd..

 

V mnoha podnicích a institucích je potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech v nápisech i textech, ba i ve sdělovacích pros-tředcích je používána angličtina či jiný nečeský jazyk.

Spisovná čeština je potlačována, zesměšňována a hnána do ilegality. O tom, že by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy atd. měli používat spisovnou češtinu, si můžeme jenom zdát.

 

Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujícíchfarmaceutických firem s osobním podílem některých politiků.

Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem.

Zlikvidovat preventivní dětskou lékařskou péči, zejména zubní.

Zlikvidovat povinnost zaměstnavatele zabezpečit preventivní péči pro zaměstnance.

Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců nebo je nechat zchátrat či spadnout.

 

Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvi-dovat levnou a ekologickou vodní dopravu.
Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou.

Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova.

Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odradit cestující používat železnici a následně zrušit spoje i tratě.

 

Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest, rozvoj jaderné energetiky, naopak umožnit výstavbu obchodních a montážních hal na úrodné půdě, bezhlavě kácet lesy.

Obdivované hluboké lesy   šumavského i krkonošského   národního parku nechat změnit   v suché pláně sežrané kůrovcem

 

V důchodovém systému ponechat „socialistický“ systém výběru daní - zejména zaměstnanců, kteří pak při výpočtu starobních důchodů jako střední třída doplácejí na nejchudší a nejbohatší spoluobčany.

Nezavedením důchodové reformy a nejasnými garancemi za stávající penzijní připojištění, znemožnit zavedení spolehlivého systému ukládání svých úspor na stáří.

 

A jedny z nejhorších věcí, které se staly:

n-  rozbití Československa, které tak pracně zakladatelé naší státnosti dávali dohromady,
n-  velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r. 1998 byl stát bez dluhů a s majetkem,
n- rozbití právního systému a zákonů, které napomohly k
n- rozkradení státního majetku a ožebračení lidí,
n- omluva tzv. Sudetským němcům tj. bývalým fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a zlikvidovat ! (Viz. nástupní projev Reinharda Heidricha pro vedoucí žup).

 

Direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa poltické rozvědky USA, takzvaná „Doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům“,
vypracovaná už po roce 1945.

nVše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.
n  Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak ?
nNajdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.
nV literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.
n  Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci  úředníků, korupci a bezzádasadovost.. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.
n  Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.
n  Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.